Konference, semináře

Seminář Zákon o státní památkové péči

Studio Axis pořádá dne 1. 12. 2016 v Praze seminář zaměřený na novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.), nové prováděcí předpisy k souvisejícím zákonům, zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech, závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči atd.

Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR:
JUDr. Martin Zídek, ředitel Památkové inspekce, a Mgr. Jiří Klusoň

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

Kontakt na pořadatele:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd