Konference, semináře

Seminář Vícepodlažní dřevostavby

Společnost Envi A pořádá diskusní setkání na téma
Vícepodlažní dřevostavby: úsporný komerční
a rezidenční development
.

Mezi okruhy otázek bude posouzení lukrativnosti dřevostaveb
z pohledu investora, předsudky nebo racionální argumenty,
které brání rychlejšímu rozvoji dřevostaveb, cenové srovnání
s klasickou výstavbou. V ČR je podíl dřevostaveb
3 %, zatímco v Rakousku je to 10 %
a v Dánsku 60 %.
 
Program:
– Hlavní tendence rozvoje v ČR a ve světě
– Konstrukční systémy (rámové, panelové, masivní…)
– Dřevěná bytová a občanská výstavba
– Energeticko-ekologické srovnání
– Difuzně otevřené konstrukce
– Případové studie vícepodlažních objektů (9podlažní dům
v Londýně, 17podlažní kancelářská budova ve Vídni aj.)
– Srovnání se silikátovými variantami
– Předsudky vůči dřevostavbám – tradicionalismus, životnost,
vlhkost, požár…
– Případová studie – mateřská školka v Mrači
u Benešova – dřevostavba
 
Diskutovat budou doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc. (FSv ČVUT
Praha), prof. Ing. J. Krňanský, CSc. (FSv ČVUT Praha, FUA TU
v Liberci), Ing. arch. Pavel Šmelhaus (ateliér ARS).
Diskusní setkání se koná ve středu 9. 12. od 10 do
13 hod. v kavárně Foodoo, budova Danube House, Karolinská
650/1, 186 00 Praha 8.
Partnerem akce je CVK – centrum výzkumných
kontraktů
Na adrese www.envi-a.org naleznete podrobné informace
o programu a on-line přihlašovací formulář.
mi s využitím podkladů pořadatele