Konference, semináře

Seminář Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek projednaná v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek projednaná v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Koná se 12. 12. 2011 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář je zaměřen na podrobné seznámení s jednotlivými ustanoveními „velké novely“ zákona o veřejných zakázkách, kterou schválila PSPČR dne 4. 11. 2011 a předala do Senátu dne 22. 11. 2011. Předmětem samostatného výkladu nebudou předchozí schválené novely zákona (např. zákon č. 258/2001 Sb., týkající se veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti).
Seminář je určen pro zadavatele veřejných zakázek (zejména pracovníky státní správy a samosprávy), dodavatele (uchazeče, resp. zájemce), zejména pracovníky připravující nabídky, zpracovatele zadávací dokumentace vč. příslušné dokumentace, konzultační a poradenské firmy působící v oblasti zadávání veřejných zakázek.
 
Odborný garant:
Ing. Petr Serafín, místopředseda představenstva České společnosti pro stavební právo (ČSpSP)
 
Lektoři:
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, zástupce ředitele odboru veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj;
Ing. Petr Serafín, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, spolupracovník SIA – Rady výstavby;
Lektoři se podíleli na přípravě a projednání novely zákona.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd