Konference, semináře

Seminář Vedení stavebního deníku

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Vedení stavebního deníku. Koná se 23. 10.22. 11. 2012 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby. Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu a charakterizuje postavení jednotlivých účastníků výstavby a dalších osob oprávněných k provádění záznamů. Ve vazbě na příslušné právní předpisy jsou uvedeny zásady zabezpečování kvality, životního prostředí a BOZP a na vedení požadovaných záznamů.
Seminář určen pro pracovní pozice oprávněné podle stavebního zákona k provádění záznamů do stavebního deníku. Střední a vyšší management investorských, inženýrských, projektových a stavebních organizací, dále pracovníci stavebních úřadů a dalších dozorových institutů.
 
Odborný garant:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
 
Základní body programu:
– účel a význam stavebního deníku,
– souvisící právní a jiné požadavky,
– účastníci výstavbového procesu a další osoby oprávněné k provádění záznamů do stavebního deníku,
– zásady řízení kvality, ŽP a BOZP ve vazbě na vedení záznamů,
– forma vedení stavebního deníku,
– obsah záznamů ve stavebním deníku,
– chyby ve vedení deníku, poznatky z praxe.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31
110 00 Praha 1-Nové Město
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd