Konference, semináře

Seminář Vedení stavební dokumentace. Stavbyvedoucí, stavební dozor a technický dozor stavebníka

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborný seminář Vedení stavební dokumentace. Stavbyvedoucí, stavební dozor a technický dozor stavebníka, který se koná 15. prosince 2011 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno (areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro).
Seminář se zabývá problematikou povinností technických dozorů stavebníka, předpoklady a pravidly k vedení stavebního deníku, ostatních stavebních dokumentů a jejich náležitostmi. V další části bude poukázáno na kontrolu kvality ve stavebnictví.
 
Přednášejí:
Mgr. Petr Lízal, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební;
Ing. Boris Biely, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební;
JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
 
Program:
BLOK I: Stavební právo – stavební řád: Právní úprava, stavební úřady, povolování staveb, další rozhodování a postupy podle stavebního zákona, vybrané otázky stavebního práva.
BLOK II: Kontrola kvality na stavbách: Dodavatelská příprava staveb, řízení provozu stavby, kvalita a cena stavebních prací, normalizace, metrologie, zkušebnictví, bezpečnost práce, bezpečnost při užívání staveb.
BLOK III: Vedení stavební dokumentace: Práva a povinnosti stavbyvedoucích, stavební deník (náležitosti vedení stavebního deníku), stavební dokumentace nutná k výstavbě, administrativa výstavbového procesu, spolupráce s ostatními účastníky výstavbového procesu, řešení problematiky změnových prací při výstavbě u veřejných zakázek, technický dozor stavebníka a jeho postavení ve výstavbě, úkoly a povinnosti, požadavky a předpoklady pro jeho činnost.
 
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě a ohodnocen 1 bodem.
 
Přihláška:
– elektronická ZDE,
– telefonicky na 541 159 448,
 
Více informací ZDE.
wd