Konference, semináře

Seminář Vady projektové dokumentace staveb a postupy při jejich odstraňování

Česká stavební společnost zve na odborný seminář Vady projektové dokumentace staveb a postupy při jejich odstraňování. Koná se 20. 2. 2013 od 10 hod. v sídle ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 315, 3. patro.
Seminář je zaměřen na problematiku prevence závad projektové dokumentace. Rozebírá nejčastější chyby projektové dokumentace a možnosti jejich odstranění. Zabývá se odpovědností jednotlivých účastníků výstavby za vady díla.
Seminář je určen pro projektanty, pracovníky investorských útvarů, přípraváře staveb.
 
Odborný garant:
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
 
Přednášející:
Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
Ing. Josef Ladra
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
 
Program:
1. Vady PD jako zdroj problémů při realizaci a užívání stavebního díla
2. Odpovědnost a zainteresovanost účastníků výstavbového procesu při zjišťování vad v PD
3. Nejčastější vady PD
4. Formy nápravy zjištěných vad v PD
5. Autorský dozor projektanta a jeho odpovědnost
6. Záruční doba PD a reklamace vad
7. Příklady řešených sporů
 

Organizační pokyny:
Přihlášku na seminář zašlete na adresu: Česká stavební společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 397, 608 909 369, fax: 221082629, e-mail: stavební@csvts.cz.
Účastnický poplatek pro členy ČSS, ČKAIT a ČKA 900 Kč, pro nečleny 1200 Kč. Úhradu lze provést v hotovosti na místě nebo bankovním převodem na účet u KB 51-91240287/0100, v.s. 20130220, k.s. 0308.
E-mail pro případné dotazy: jos.ladra@seznam.cz; mobil: 776 063 595
wd