Konference, semináře

Seminář Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury

V Trstěnici u Litomyšle se uskuteční v termínu 6.–7. listopadu seminář Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury. Pořadatelem je Institut lidového kulturního dědictví, z. s.

Seminář Transfer a rekonstrukce památek lidové architekturyV rámci semináře budou předneseny příspevky českých i zahraničních odborníků na lidovou architekturu a součástí semináře bude i exkurze po vybraných lidových stavebních památkách v regionu.

Seminář je realizován v rámci projektu Metodika záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí. Účast na semináři je určena zejména pracovníkům v oblasti památkové péče, studentům a absolventům vysokých škol v oborech architektury, historie umění, restaurování, památkové péče a dále muzejním pracovníkům a zájemcům z široké odborné i laické veřejnosti.

Více informací a pozvánku naleznete zde.

mi podle podkladů pořadatele