Konference, semináře

Seminář Technologie vnitřního zateplování budov včetně dřevěných

Česká stavební společnost zve na odborný seminář Technologie vnitřního zateplování budov vč. dřevěných. Koná se ve středu 16. 5. 2012 od 9.30 h v sídle ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 315, 3. patro.
Odborný garant a přednášející seminářů:
Ing. Miroslav Havel, EZK Sanace staveb, Plzeň
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., ČVUT v Praze
 
Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou vnitřního zateplení stěn:
– proč zateplovat zevnitř: současnost vývoje těchto systémů, porovnání se současnou naší legislativou – nutnost řešení zateplení z interiéru;
– kdy to jinak a proč nejde: složité – struktorované fasády s jednoznačnou estetikou či jinak nenahraditelné vč. historických budov a potřeby energeticky vyhovět současné legislativě;
– detailně probrat technická řešení tohoto systému – dát objektivní úhel pohledu neb srovnání s dalšími konkurenčními materiály, v čem je IQ THERM lepší;
– zateplení na vnitřním líci budovy – jaká jsou omezení a podmínky či možnosti použití;
– zateplovací systémy a bariéra proti zkondenzované vodní páře – tzv. parozábrana, jak to zde funguje;
– vnitřní zateplení a rosný bod;
– jak zateplovat různé konstrukční systémy obvodového pláště vč. dřevěných konstrukcí;
– posluchači budou seznáměni s příklady z praxe (praktické ukázky zateplování zevnitř).
 
Seminář je určen všem účastníkům stavebního procesu tj. investorům, provádějícím firmám, projektantům, pracovníkům stavebních a památkových úřadů.
 
Program:
1. Zahájení semináře – doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., ČVUT;
2. Problémy vnějšího a vnitřního zateplení budov – Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting Service, České Budějovice;
3. IQ Therm – inteligentní vnitřní tepelná izolace – Ing. Pavel Šťastný, firma Remmers CZ;
4. IQ Therm – realizovaná řešení v ČR – Radim Lovětínský, firma Remmers CZ;
5. Vnitřní zateplení rodinného domu v Plzni – Ing. Miroslav Havel, EZK Sanace staveb Plzeň.
 
Organizační pokyny:
Přihlášku na seminář zašlete na adresu: Česká stavební společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, fax: 221 082 629, e-mail: stavební@csvts.cz.
Při nižším počtu přihlášených účastníků si pořadatel vyhrazuje právo změny termínu. O takové změně budou přihlášení včas informováni e-mailem.
ČSS bohužel nemá vlastní webové stránky.

wd