Konference, semináře

Seminář Technický dozor stavebníka

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá 5. 2. 2015 od 9 h odborný seminář Technický dozor stavebníka (investora). Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice.

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor stavebníka povinností!

Přednášející:
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví
Mjr. Ivana Nohová, specialistka na stavební zákon

Obsah:
• Pracovní náplň funkce TDS (TDI) v celém procesu výstavby včetně dopadu nových právních předpisů – změny platné od 1. 1. 2014;
• Vady díla podle nového občanského zákoníku;
• Dozor na stavbě podle stavebního zákona;
• Vedení stavebního deníku;
• Používání výrobků;
• Autorský dozor a odpovědnost projektanta;
• Přejímka pro užívání staveb;
• Přejímka projektové dokumentace;
• Příprava staveniště a skladování;
• Činnost TDS (TDI) v průběhu příprav;
• Činnost TDS (TDI) při realizaci;
• Kontrolní činnosti.

Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a osvědčení o absolvování.
On-line přihlášku najdete zde.

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd