Konference, semináře

Seminář Technický dozor stavebníka se zaměřením na změny po 1. 1. 2014

V čtvrtek 7. dubna 2016 pořádá Sekurkon v hotelu Slavia (Solniční 15/17, Brno) seminář Technický dozor investora se zaměřením na změny po 1. 1. 2014.

Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled, a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu – postupy a výkon kontrolní činnosti na stavbě.
Seminář je určen pro pracovníky stavebních firem, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.
Účastníci obdrží materiály zpracované lektory elektronicky a osvědčení o účasti na semináři.
 
Program
1. Funkce TDI v celém procesu výstavby, dopad nových právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce,
2. TDI ve vazbě na změny veřejného stavebního práva (velká novela SZ a prováděcích předpisů),systém stavebně-technické prevence, práva a povinnosti při kontrolní činnosti, stavební deník,
3. TDI ve vazbě na nové soukromé právo – změna závazkového práva a jeho vliv na smluvní vztahy, změny v oblasti smlouvy o dílo a příkazní smlouvy,
4. Výkon kontrolní činnosti z pohledu praxe.
 
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele