Konference, semináře

Seminář Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách

Sekurkon pořádá dne 21. listopadu 2017 seminář Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách. Seminář se koná v hotelu Slavia, Solniční 15/17, Brno.

Seminář je akreditován MV ČR dle zákona č.312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků, číslo akreditace: AK/PV-40/2014.

Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci pozemních staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého práva i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu.

Seminář je určen pro pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete zde

mi podle podkladů pořadatele