Konference, semináře

Seminář Stínicí prvky, jejich návrh a zásady správné montáže a použití

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) pořádá dne 20. září 2012 od 13.30 hodin seminář Stínicí prvky, jejich návrh a zásady správné montáže a použití. Akce se koná v sále č. 2 na výstavišti v pražských Letňnanech (PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha-Letňany) a je součástí doprovodného programu veletrhu FOR ARCH.
 Seminář je akreditován v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 1 bodem. Účastnický poplatek je 200 Kč, pro členy ČKAIT a SVST zdarma. Účastníci semináře obdrží vstupenku na veletrh zdarma. Zájemci o účast se mohou přihlásit zasláním mailu na adresu info@svst.cz.
 
Program semináře
1. Tepelně-technické požadavky na výplně otvoru místnosti a budovy. Nová revize ČSN 73 0540-2-Z1:2012;
2. Zásady správného návrhu stínicí techniky; nejčastější chyby a závady stínicích prvků;
3. Produktové listy stínicí techniky;
4. Stínicí technika a energetická náročnost budov
 
SVST slaví 3. výročí svého založení
Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) oslaví 14. září 2012 třetí výročí svého založení. Z původních šest zakládajících členů se členská základna rozrostla na 21 řádných členů a 5 členů přidružených.
Krátce po založení se SVST stalo kolektivním členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví a spolu s dalšími kolektivními členy posiluje pozici menších sdružení vůči stavebním gigantům, resp. vůči státním institucím.
SVST připravilo řadu odborných přednášek – např. v rámci konference ČKLOP v Praze či konference SOLARIS v Brně, v rámci seminářů OVSK a LOPFAS v Hradci Králové, v rámci výstavy INFOTHERMA v Ostravě a veletrhu WINDOOR v Praze. Stalo se vydavatelem úzce specializovaného časopisu RTS Magazín žaluzie – rolety – vrata. Zasloužilo se také o to, že největší veletrh v oboru – R+T Stuttgart 2012 – byl zařazen mezi dotačně podpořené veletrhy, čímž pomohlo ušetřit nemalé peníze řadě českých firem z oboru a podpořilo jejich obchodní aktivity.
SVST navázalo spolupráci se středními a vysokými školami se stavebním zaměřením a připravuje pro ně učební materiály o oboru.
Byla zahájena tradici Dne stínicí techniky, který k oboru stínění pravidelně přitahuje pozornost jak odborné, tak laické veřejnosti. V rámci Dnů stínicí techniky formou daru podpořilo SVST dvě zařízení pro péči o zdravotně postižené občany – Sociálně ošetřovatelské centrum v Praze 12 a Diakonii ČCE středisko Betlém v Kloboukách u Brna. Jako součást letošního Dne stínicí techniky uspořádalo SVST výstavu fotografií zajímavých realizací stínicí techniky na Stavební fakultě ČVUT v Praze.
Nejdůležitější však zůstává odborná činnost v oboru – jeho rozvoj a posilování jeho prestiže. Dokončuje se důležitý dokument – produktové listy –, který bude v budoucnu základním zdrojem technických informací o jednotlivých typech stínicích prvků. Neméně důležité je prosazení lepšího začlenění stínicí techniky do výpočtů energetické náročnosti budov, neboť v tomto směru je vliv stínicích prvků stále silně podceňován.
SVST aktivně spolupracuje s ES-SO (European Solar-Shading Organisation), která je zdrojem cenných informací. SVST se snaží využít zahraničních zkušeností k tomu, aby postupovalo při rozvoji oboru rychleji a vyvarovalo se jejich chyb.
Podrobné informace o činnosti SVST i o konkrétních aktivitách jsou k dispozici na www.svst.cz.
tisková zpráva, mi