Konference, semináře

Seminář Stavby z přírodních materiálů

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá 10. 3. 2011 seminář Stavby z přírodních materiálů. Koná se od 9 h v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
 
Přírodní stavební materiály jsou jednou z alternativ energeticky úsporné výstavby. Seminář poskytne přehled o možnostech využití např. hlíny, slámy, konopí, dřevovláknitých desek aj. Obsahem budou i pravidla stavební biologie pro ideální umisťování a realizaci budov.
 
Přednášející:
● Přírodní stavební materiály – alternativa energeticky úsporné výstavby – doc. Ing. Josef Chybík, CSc., děkan FA VUT v Brně;
● Dodatečné zateplování plášťů budov dřevovláknitými deskami – prof. Ing. Jan Krňanský, CSc., nebo Ing. Ivo Holub, Insowool s. r. o.;
● 25 pravidel stavební biologie a příklady z praxe – Ing. David Eyer, Baubiologie.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.
 
wd