Konference, semináře

Seminář Smluvní podmínky FIDIC v Česku i zahraničí

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 pořádá Sekurkon v prostorách AZ personalistika, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3-Žižkov, seminář Smluvní podmínky FIDIC v Česku i zahraničí
 
Seminář seznámí posluchače se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) a s jejich uplatněním v Česku, například v oblasti výstavby dopravní infrastruktury a metra, kde jsou využity v podobě Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, respektive Všeobecných obchodních podmínek Magistrátu hlavního města Prahy. Seminář bude obsahovat řešení případových studií například s tématy přerušení realizace stavby a jeho dopadu do ceny díla, prodloužení lhůty pro dokončení s jeho následky, akceleraci realizace apod.
Seminář je určen pro investory, zadavatele (ať privátního nebo veřejného, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developery, subjekty dozoru, správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu. Získané informace využijí manažeři stavebních společností, vedoucí projektů, stavbyvedoucí, přípraváři, konzultační inženýři, znalci, poradci, podnikoví právníci nebo advokáti z oblasti závazkových vztahů a veřejných zakázek, stejně tak rozhodci nebo soudci, kteří rozhodují spory z výstavbových projektů.
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele