Konference, semináře

Seminář Směřování energetické náročnosti budov

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Směřování energetické náročnosti budov. Koná se 21. února29. května 2012 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář je zaměřen na zavádění novely směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov v ČR. Předepsané změny, zejména v rozsahu povinného hodnocení, výše požadavků (nákladově optimální úroveň požadavků a nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie), časový postup zavádění. Změny zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 148/2007 Sb. Důsledky v navrhování a provádění budov s velmi nízkou energetickou náročností. Možnosti veřejné ekonomické podpory při snižování energetické náročnosti budov (ENB). Předpokládaný rozvoj iniciačních a motivačních dotačních programů typu OPŽP, ZÚ a Nový panel s požadavky nad rámec předpisu.
Seminář určen pro stavební firmy, stavební inženýry a techniky, architekty, energetické auditory a experty, autorizované inspektory, znalce v oboru stavebnictví, poradce, školy stavebního zaměření a širokou odbornou veřejnost v oblasti tepelné ochrany a energetické náročnosti budov. Seminář je hodnocen 1 bodem v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT.
 
Odborný garant:
Ing. Jiří Šála, CSc.
 
Program:
9.30 První blok semináře
1. Změny v novele směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II / EPBD recast):
– předepsané změny v rozsahu povinného hodnocení (požadovaná ENB a alternativní zdroje pro nové budovy, velké i malé změny budov, dokladovaná ENB při prodeji a pronájmech budov, zpracování a veřejné umístění průkazů u budov pro veřejnost);
– stanovení výše požadavků na nákladově optimální úrovni;
– nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
 
2. Legislativní rámec a technické předpisy pro zavedení EPBD II v ČR:
– dosavadní zkušenosti se zavedením EPBD v ČR, nedostatky;
– časový rámec zavedení jednotlivých změn, souvislosti;
– změny metodiky výpočtového hodnocení a stanovení požadavků;
– nové měřené hodnocení a možnost jeho využití;
– základní rámec v zákoně č. 406/2000 Sb., vyhlášce č. 148/2007 Sb., ČSN 73 0540-2 a souboru ČSN EN na podporu EPBD (EPBD II).
 
13.00 Druhý blok semináře
1. Změny zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií:
– nové pojmy;
– předepsané povinnosti a termíny jejich plnění;
– podrobnosti zpracování průkazů ENB a požadavky na zpracovatele;
– sankce.
 
2. Změny vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov:
– nové pojmy;
– nové stanovení požadavků na ENB z výpočtového hodnocení;
– nová forma průkazů ENB;
– nově měřené hodnocení.
 
3. Změny ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky:
– součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí U;
– průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem.
 
4. Soubor ČSN EN a ČSN EN ISO dle TNI CEN/TR 15615 na podporu EPBD (EPBD II) a související
5. Důsledky pro navrhování a provádění budov s velmi nízkou ENB – zvýšení kvality návrhu a provedení. Důraz na řešení a provedení detailů. Kontroly
6. Nejčastější vady a nedostatky snižující reálnou energetickou náročnost budov
7. Možnosti veřejné ekonomické podpory při snižování energetické náročnosti budov – dotační programy typu OPŽP, ZÚ a Nový panel a jejich změny
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd