Konference, semináře

Seminář Sklo ve stavebnictví – závady a jejich řešení

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 14. 11. 2013 od 9 h seminář Sklo ve stavebnictví – závady a jejich řešení. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
Přednášející:
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT
Doc. Dr. Ing. Luboš Podolka, Fakulta stavební ČVUT
Ing. David Kelich, AGC Flat Glass Czech, a. s.
 
Obsah:
– Statika skla, objemové změny, dilatace
– Tepelnětechnické a akustické vlastnosti skla;
– Požární bezpečnost skleněných konstrukcí;
– Prosklené fasády a další části budov;
– Základní deformace skla a jejich příčiny;
– Časté chyby při používání a návrhu zasklení;
– Správný návrh izolačních skel v návaznosti na platné evropské normy (typy aplikací, bezpečnost, statika, akustika, protipožáry…).
 
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA.
On-line přihlášku najdete zde.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: 277 775 917, 277 775 918
Fax: 277 775 919
 
wd