Konference, semináře

Seminář Samočisticí povrchy fasád a střech

Studio Axis pořádá seminář Samočisticí povrchy fasád a střech. Koná se v úterý 16. 4. 2013 od 9 h v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9. 
Přednášející:
Mgr. Pavel Šefl, CSc. – Advanced Materials-JTJ, s. r. o.

 
Obsah:
Účastníci semináře se seznámí s problematikou nejnovějších materiálů založených na uplatnění poznatků z oblasti nanotechnologií. Téma je zaměřeno na otázky praktického uplatnění materiálů využívajících vlastnosti nanočástic fotoaktivního oxidu titaničitého. Mezi tyto materiály patří i nejvyspělejší vývojová generace nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem. Ty umožňují vytváření vysoce účinných fotokatalytických povrchů, které se, mimo jiné, vyznačují silným a dlouhodobým samočisticím efektem.
• Fotokatalytické materiály a jejich využití ve stavebnictví;
• Fotokatalytické nátěrové hmoty 2. a 3. generace: možnosti využití, způsob aplikace, praktické zkušenosti;
• Praktická ukázka aplikace fotokatalytických nátěrových hmot.
 

Seminář je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a osvědčení o absolvování.

 
On-line přihlášku najdete zde.
 

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
E-mail: studio@studioaxis.cz

 
wd