Konference, semináře

Seminář Řízení stavebních zakázek

Společnost Sekurkon pořádá ve dnech 23.–24. srpna 2011 ve svém sídle na Rašínovo nábř. 26, Praha 2-Vyšehrad seminář Řízení stavebních zakázek.

Seminář se skládá ze dvou částí:
A. Záměr stavebníka, projektování a zadávání staveb,
B. Realizace a kontrola stavebních zakázek.
 
Přednáší prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT – A3 – 2 body a v systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 3 body.
Semináře o stavebním zakázkování jsou určeny všem, kteří se podílejí v investorských, projektových, dodavatelských a realizačních firmách a ve stavebních úřadech na přípravě, zadávání, kontrole a řízení stavebních zakázek. Cílem je seznámit účastníky s problematikou stavebního zakázkování v celém rozsahu a z různých pohledů. Mladším připomenout staré osvědčené zásady a postupy. Zkušené praktiky upozornit na nové aspekty.
Obsahové pojetí semináře lze charakterizovat jako praktický encyklopedický přehled „Od kvality řízení po řízení jakosti“. Důraz je kladen na zdůvodnění postupů a objasnění souvislostí.
 
Podrobný program a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele