Konference, semináře

Seminář Revitalizace památkově chráněných budov

Národní stavební centrum, s. r. o., (NSC) zve na odborný seminář Revitalizace památkově chráněných budov. Koná se 25. května 2012 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno, areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro.
Přednášejí:
PhDr. Zdeněk Vácha – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
Mgr. et Mgr. Jiří Lanči – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
Ing. arch. Miloš Solař – Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze
 
Seminář je zaměřen na rekonstrukce památkově chráněných budov, zejména na zlepšování tepelnětechnických vlastností, úspor energií, modernizace objektů, legislativní požadavky atd.
 
Program:
9.00 BLOK I: Ochrana historických hodnot budov a výběr vhodných materiálů (Zdeněk Vácha)
Stručný exkurs představí vývoj paradigmat v památkové péči a souvislosti s materiály pro údržbu a obnovu stavebních památek.
10.45 BLOK II: Právní požadavky (Jiří Lanči)
Péče o kulturní památky se pohybuje v právním rámci, vymezeném u nás především zákonem 20/87 Sb. o státní památkové péči, v aktuálním znění. Dále jsou to Správní řád, Stavební zákon a též mezinárodní normy, jež byly ratifikovány a staly se součástí našeho právního řádu.
12.30 BLOK III: Princip rekonstrukce v památkové péči (Miloš Solař)
Rekonstrukce není synonymem pro opravu, znamená návrat k zaniklému historickému stavu, ne jakoukoli přestavbu. Ve smyslu fyzického návratu k zaniklému historickému stavu se jedná o legitimní prostředek památkové péče. Aplikace principu rekonstrukce je vázána řadou předpokladů a podmínek.
 
Více informací ZDE.
Elektronická přihláška ZDE.
 
Kontaktní osoba:
Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
Tel.: 541 159 448
 
wd