Konference, semináře

Seminář Průmyslové podlahy a jiné konstrukce z vláknobetonu

Sekurkon pořádá dne 6. března 2017 seminář Průmyslové podlahy a jiné konstrukce z vláknobetonu. Seminář se koná v prostorách SUDOP Praha, a. s., Olšanská 1a, Praha 3-Žižkov.

V rámci semináře budou posluchači informováni o aktuální situaci v oblasti vláknobetonových konstrukcí a to od materiálových vlastností vláknobetonu přes současný výzkum a vývoj až po navrhování konstrukcí a jejich realizaci. Druhá polovina semináře bude věnována konstrukcím průmyslových podlah.

Seminář je určen pro projektanty, pracovníky stavebních firem, osoby provádějící technický dozor a širokou odbornou veřejnost. 

Program
1. Vláknobetony – typy vláken, materiálové charakteristiky
2. Konstrukce z vláknobetonů – tunely, základové konstrukce, konstrukční aplikace…
3. Konstrukce z vláknobetonů – průmyslové podlahy
4. Typy průmyslových podlah – s řezanými spárami, bezespáré, na pilotách, předpjaté…
5. Povrchy průmyslových podlah (hlazený beton, vsyp, epoxid…)
6. Podloží (zkoušení parametrů, požadavky, tepelné izolace,…)
7. Typy zatížení (bodové, plošné, liniové,…)
8. Regálové systémy
9. Manipulační technika
10. Metody výpočtu
11. Zjednodušený způsob navrhování (Technical Report No. 34)
12. Drátkobeton (materiálové charakteristiky)
13. Drátkobeton x sítě – (výhody, nevýhody)
14. Realizace průmyslových podlah
15. Chyby v návrhu a realizaci které mohou vést k poruchám

Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele