Konference, semináře

Seminář Projektant – kompetence, práva, povinnosti, odpovědnost

Společnost Betonconsult pořádá dne 19. 11. 2019 odborný seminář Projektant – kompetence, práva, povinnosti, odpovědnost. Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy týkajícími se pozice, odpovědnosti a práv projektanta (autorizovaného i neautorizovaného), a to z pohledu právníka a současně autorizované osoby (kombinace pohledu technického a právního). Místem konání kurzu je Konferenční centrum VŠCHT, Sázava, Chemická 952, Praha 4-Kunratice.

Přednáší: Mgr. Ing. David Jedinák

Kurz je určen stavebním inženýrům, architektům, technikům činným ve výstavbě zabývajícím se projektováním ve stavebnictví (autorizovaným i neautorizovaným), pracovníkům inženýrských a projektových kanceláří; studentům vysokých škol a dalším zájemcům o probírané téma z řad odborné veřejnosti.

Všechny kurzy Betonconsultu jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Podrobné informace o náplni kurzu a on-line přihlášku naleznete zde.
Při včasném přihlášení nabízí organizátor slevu na kurzovném.

Kontakty:
Betonconsult, s. r. o., V Rovinách 123, Praha 4
e-mail: kurzy@betonconsult.cz;
tel.: 602 508 571, 607 660 065
www.betonconsult.cz/kurzy

wd