Konference, semináře

Seminář Příprava na autorizační zkoušku – Právní požadavky ve stavebnictví

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Příprava na autorizační zkoušku – Právní požadavky ve stavebnictví. Koná se 3. 4. 2012 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Cílem semináře je předat posluchačům základní znalosti a i podklady v právních předpisech potřebné pro plnění jim přidělených odpovědností a pravomocí ve stavební praxi. Seminář poskytuje základní informace o právních požadavcích v průřezu všech fází přípravy a realizace staveb, jejichž znalost je vyžadovaná při autorizačních zkouškách pro vybrané činnosti ve výstavbě ve smyslu § 46 stavebního zákona. Dále se obsah semináře zaměřuje i na právní předpisy, které tvoří základ pro dozorovou činnost státních a správních orgánů prováděnou ve stavebnictví.
Seminář určen pro pracovníky všech oblastí investiční výstavby – investorsko-inženýrské, projektové, zhotovitelské i dozorové, jejichž činnost je dána nebo jinak souvisí s právními a dalšími obecně platnými předpisy.
 
Odborný garant:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
 
Program:
– Charakteristika dílčích fází výstavby,
– Poslání a vzájemné vazby účastníků výstavbového procesu,
– Přehled právních požadavků ve stavebnictví, jejich charakteristika a systematické uspořádání,
– Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy,
– Veřejný zájem – pravomoci stavebního úřadu,
– Dozorová činnost ve stavebnictví,
– Úloha dotčených orgánů a související právní požadavky,
– Požadavky životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění staveb,
– Právní a jiné požadavky v dopravním stavitelství,
– Podmínky a postupy plnění autorizačního zákona.
 
Právní požadavky na vedení záznamů a dokladů z přípravy a realizace staveb.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd