Konference, semináře

Seminář Příprava na autorizační zkoušku ČKAIT – Právní část

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Česká společnost pro stavební právo zvou na odborný seminář Příprava na autorizační zkoušku ČKAIT – Právní část. Koná se 5. září 2012 od 8 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář je soustředěn na intenzivní přípravu k právní části autorizační zkoušky podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Odborná část semináře je zaměřena na výklad a aktuální přehled vybraných znalostí platných právních a technických předpisů požadovaných k autorizační zkoušce, včetně písemného právního testu. Dále bude účastníkům semináře poskytnuta informace k autorizaci inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle požadavků ČKAIT.
 
Seminář je určen žadatelům o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. ve všech oborech a rovněž poskytne aktualizaci přehledu a znalostí právních předpisů ve výstavbě i dalším osobám činným v oblasti přípravy a realizaci staveb.
 
Odborný garant:
Ing. Jitka Víchová, Česká společnost prostavební právo (ČSpSP)
 
Program:
8.15 1. část (Ing. Jitka Víchová)
● Přehled zákona č. 360/1992 Sb.
– Informace o autorizaci – udělování, podmínky, požadavek vzdělání a praxe, obsah a průběh autorizační zkoušky, vnitřní předpisy Komory.
 
9.20 2. část (Ing. Jitka Víchová)
● Obecné požadavky na výstavbu (obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby, bezbariérové užívání stavby), vazba technické normy a právního předpisu, veřejný zájem a technické požadavky na vlastnost stavby;
● Právní úprava technické normalizace, normy v profesní praxi výstavby (projektování, realizace staveb);
● Stavební výrobky, právní úprava, návrh, použití, vlastnosti.
 
13.00 3. část (JUDr. Václava Koukalová, ČSpSP)
● Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy v rozsahu umisťování a povolování staveb, jejich užívání, odstraňování;
● Povinnosti a odpovědnost autorizovaných osob při výkonu povolání;
● Vybrané otázky občanského a obchodního zákoníku.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd