Konference, semináře

Seminář „Pražské stavební předpisy“

STUDIO AXIS pořádá dne 13. 4. 2021 on-line školení, které zahrnuje i významnou novelizaci PSP účinnou od 8. 11. 2018 – došlo ke změně v oblasti požadavků na oslunění a na dobíjecí a čerpací stanice pro automobily. Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy stanovuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete na: https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=737&record=56201

-red-