Konference, semináře

Seminář Pražské stavební předpisy – novela

Studio Axis pořádá dne 12. 11. 2019 v Praze školení, které zahrnuje i významnou novelizaci PSP účinnou od 8. 11. 2018 – došlo ke změně v oblasti požadavků na oslunění a na dobíjecí a čerpací stanice pro automobily. Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy stanovuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.

Přednášejí:
Ing. Renáta Pintová Králová, Česká společnost pro stavební právo, a Ing. arch. Filip Tittl, UNIT architekti, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Fakulta architektury ČVUT – spoluautoři Pražských stavebních předpisů.

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

Kontakt na pořadatele:
Studio Axis, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd