Konference, semináře

Seminář Pražské stavební předpisy – novela účinná od 8. 11. 2018

Studio Axis pořádá dne 20. 11. 2018 v Praze školení, které zahrnuje i významnou novelizaci Pražských stavebních předpisů (PSP) účinnou od 8. 11. 2018. Došlo ke změně v oblasti požadavků na oslunění a na dobíjecí a čerpací stanice pro automobily. PSP je nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.

Přednášejí spoluautoři Pražských stavebních předpisů:
Ing. Renáta Pintová Králová, Česká společnost pro stavební právo,
Ing. arch. Filip Tittl, UNIT architekti, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Fakulta architektury ČVUT

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

wd