Konference, semináře

Seminář Pražské okruhy – stavby z betonu

Ve dnech 29. a 30. září 2009 pořádá Česká betonářská
společnost seminář zaměřený na nové stavby pražských silničních
okruhů. Seminář se koná v hotelu Pyramida, Bělohorská 24,
Praha 6.

Česká betonářská společnost ČSSI se rozhodla uspořádat
aktuální seminář věnovaný betonovým stavbám, především mostům
a tunelům, na nově budovaných úsecích obou pražských okruhů,
které jsou v současnosti ve vysokém stupni rozestavěnosti.
Celkově se jedná o stavby mimořádného rozsahu
a důležitosti a ve většině případů zároveň o mosty
a tunely koncepčně a konstrukčně významné
a zajímavé. Rozestavěné konstrukce budí zaslouženou pozornost
nejen mezi odborníky, ale zajímá se o ně i široká
veřejnost.
Program semináře se skládá výhradně z vyzvaných přednášek
a byl sestaven vědeckým výborem tak, aby optimálním způsobem
obsáhl nejvýznamnější mostní a tunelové stavby na obou
okruzích. Dopolední program se bude věnovat koncepčnímu řešení obou
okruhů a dále stavbám Městského okruhu, náplní odpolední části
programu budou mosty a tunely na úsecích 512, 513 a 514
Silničního okruhu kolem Prahy. K semináři bude vydán sborník
příspěvků, organizátor zajišťuje i firemní
technicko-informační materiály organizací podílejících se na
výstavbě okruhů.
V rámci semináře budou následující den, ve středu
30. září 2009, organizovány dvě exkurze: dopolední na stavbu
tunelového komplexu Blanka na Městském okruhu (doprava
individuální), odpolední zvláštním autobusem na mosty a tunely
staveb 513 a 514 SOKP v oblasti Zbraslavi.
Více informací a přihlášku najdete zde.
 
Organizátor
ČBS Servis, s. r. o.
Samcova 1, 110 00 Praha 1
tel.: 222 316 195, 222 316 173
fax: 222 311 261
 
mi podle podkladů pořadatele