Konference, semináře

Seminář Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci ve stavebním řízení

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá 17. 2. 2011 seminář Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci ve stavebním řízení. Koná se od 9 h v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
Seminář je zaměřen na to, jak postupovat při uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu dle zákona č. 82/1998 Sb., především z hlediska rozsahu a výše finanční škody i nemajetkové újmy, k nimž došlo při pochybeních ve stavebním řízení.
Přednáší Mgr. Jiřina Bucharová z Ministerstva pro místní rozvoj.
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.
 
wd