Konference, semináře

Seminář Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu včetně odvodů. Vyvlastňovaní pozemků a staveb

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborný seminář Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu včetně odvodů. Vyvlastňovaní pozemků a staveb. Koná se 30. května 2012 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno, areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro.
Přednášejí:
Doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Mgr. Jakub Hanák
 
Seminář je zaměřen na problematiku odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu jak z pohledu administrativních nástrojů (rozhodování o odnětí půdy v rámci povolovacích řízení vč. souvislostí s územním plánováním, územním řízením, EIA, udělování souhlasu s odnětím atd.), tak z pohledu ekonomických nástrojů (odvody za odnětí půdy ze ZPF – účel, konstrukce, osvobození, provedené zákonem č. 402/2010 Sb. a vyhláškou MŽP č. 48/2011 Sb., demonstrace výpočtu odvodu za odnětí půdy ze ZPF na modelových příkladech).
Druhá část semináře bude zaměřena na problematiku vyvlastňování pozemků a staveb v systému nástrojů sloužících k opatřování pozemků pro výstavbu (význam a funkce institutu vyvlastnění, podmínky vyvlastnění, průběh vyvlastňovacího řízení včetně přezkumu rozhodnutí o vyvlastnění soudem, náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva – zásady, způsob výpočtu a návrhy de lege ferenda ve světle vládního návrhu novely zákona o vyvlastnění).
Více informací ZDE.
 
Přihlásit se je možné telefonicky na 541 159 448, e-mailem na: svobodova@stavebnicentrum.cz nebo elektronicky ZDE.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
Tel.: 541 159 448
 
wd