Konference, semináře

Seminář Ochrana stavebních konstrukcí před požárem

Studio Axis pořádá dne 31. 5. 2018 v Praze školení zaměřené na ochranu stavebních konstrukcí obezděním a obetonováním, protipožární omítky a nátěry, zajištění požární odolnosti nosných konstrukcí pomocí nástřikových systémů a obkladů z deskových materiálů, požární aspekty zateplování fasád, protipožární obklady ocelových a betonových konstrukcí z minerálních atd. Akce je pořádána ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

Přednášející:
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT
Ing. Petr Kejklíček, PKPO
Ing. arch. Petr Hejtmánek, PKPO
Ing. Petr Bohuslav, PKPO

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

wd