Konference, semináře

Seminář Ochrana osob a majetku při výstavbě a provozu pozemních a inženýrských staveb

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, INCHEBA Praha, s. r. o., a AMBO sdružení zvou na odborný seminář Ochrana osob a majetku při výstavbě a provozu pozemních a inženýrských staveb. Koná se 3. 5. 2012 od 10 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář je zaměřen na zásady prevence při ochraně osob a majetku (prevence kriminality); kompetence osob na stavbách, jejich povinnosti; zásady stavebního zákona a jejich vyhlášek o stavební dokumentaci při přípravě a realizaci staveb; technologie a produkty pro ochranu osob a majetku při výstavbě pozemních a inženýrských staveb (mechanické zábrany, kamerové systémy, vstupní systémy, požární ochrana, ochrana utajovaných skutečností, ochrana dat a informací); investiční záměr projekt; realizace; zásady výběrového řízení na dodavatele; význam režimových opatření; ochrana staveniště.
Seminář určen pro developery, investory, projektanty, pracovníky montážních firem, pracovníky městských a stavebních úřadů v souvislosti s problematikou investiční výstavby, pracovníky městských policií.
 
Odborný garant:
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
 
Program:
– Obecné zásady prevence kriminality se zaměřením na možnosti kamerových systémů včetně pohledu na zachování ochrany osobních údajů (JUDr. Tomáš Koníček, MV ČR);
– Úloha osob, funkcí na stavbě, včetně kontrolních prohlídek (Ing. Ludmila Zahradnická; Qconex, v. o. s.);
– Odpovědnost stavbyvedoucího či dodavatele stavby, TDI, koordinátor bezpečnosti práce (Ing. Ludmila Zahradnická; Qconex, v. o. s.);
– Stavební deník (Ing. Ludmila Zahradnická; Qconex, v. o. s.);
– Význam a přínos bezpečnostních systémů v provozu budov (Jan Horáček; Ing. Radim Matěja; Integoo, s. r. o.);
– Moderní integrované systémy vám ušetří (Jan Horáček; Ing. Radim Matěja; Integoo, s. r. o.).
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
 

wd