Konference, semináře

Seminář Ochrana dřeva

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský (VVÚD), nezávislá certifikační instituce, zve na celodenní odborný seminář Ochrana dřeva. Koná se od 9 h 24. 9. 2015 v Praze a 25. 9. 2015 v Holešově ve Zlínském kraji. Seminář je určen pro odborníky, kteří se zabývají průzkumy stavu dřevěných konstrukcí, jejich ochranou proti biotickým škůdcům, konstrukční a chemickou ochranou dřeva a také navrhují a realizují sanace napadeného dřeva.

Přednášející jsou technici a auditoři dřevařského ústavu, kteří se dlouhodobě věnují zjišťování jakosti ochrany dřeva na dřevěných konstrukcích, biologické analýze dodaných vzorků dřeva, mykologickým průzkumům stavu dřevěných konstrukcí ve stavbách, chemické analýze a ověření účinnosti chemické ochrany biologickou zkouškou.

Na závěr semináře bude účastníkům vystaven certifikát Osvědčení o absolvování semináře.

Místa konání:
– čtvrtek 24. 9. 2015 – Praha, VVÚD Praha, s. p., Na Florenci 7–9;
– pátek 25. 9. 2015 – Holešov, Technologický park Progress, Holešovská 1692.

Rámcový program:
9–9.30 h – Registrace účastníků, občerstvení
9.30–12.30 h – I. Blok přednášek – Škůdci:
– Biotičtí škůdci dřeva, houby, plísně, hmyz,
– Zásady chemické ochrany dřeva proti škůdcům i ohni.

12.30–13.30 h Oběd
13.30–16.00 h – II. Blok přednášek – Ochrana:
– Technologické postupy ochrany dřeva,
– Přehled a charakteristika chemických prostředků na ochranu dřeva,
– Konstrukční ochrana dřeva a sanace napadených prvků,
– Diskuse, předání osvědčení o absolvování.

Podrobnosti o programu a pokyny k registraci najdete zde. Závazné přihlášky na seminář zasílejte do 18. září na e-mailovou adresu: vincikova@vvud.cz.

wd