Konference, semináře

Seminář Objekty s hrázděným zdivem

WTA CZ – Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky a Technická universita v Liberci, Fakulta umění a architektury zvou na odborný seminář Objekty s hrázděným zdivem. Koná se 8. října 2013 od 9.30 h na TU Liberec – koleje a menzy, 17. listopadu 584, budova M – modrý sál.
Odborný garant:
Ing. Bohuslav Vykouk, vedoucí referátu Hrázděné zdivo WTA CZ
tel.: 608 367 995, e-mail: v.atelier@seznam.cz
 
Program:
1. Úvod a seznámení s obsahem semináře – Ing. Bohuslav Vykouk, WTA CZ, vedoucí referátu Hrázděné zdivo;
2. Stavby s hrázděnými konstrukcemi a jejich typologie – Mgr. Lubomír Zeman – NPÚ Loket;
3. Nosné konstrukce hrázděných staveb – Ing. Jan Vinař, MURUS, s. r. o. – společnost pro obnovu památek;
4. Ochrana dřevěných prvků v hrázděných konstrukcích – Ing. Anna Součková, VVÚD Praha;
5. Úskalí projekční a technologické přípravy obnovy historického hrázdění z pohledu tradičního tesaře – Petr Růžička, ARS TIGNARIA;
6. Zkušenosti s transferem hrázděných domů ve skanzenu Zubrnice – PhDr. František Ledvinka,Skanzen Zubrnice;
7. Příklady oprav hrázděných domů v severních Čechách – Ing. arch. Tomáš Efler, Ústav památkové péče FA ČVUT.
 
WTA CZ
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
fax: 221082629
e-mail: wta@wta.cz
 

wd