Konference, semináře

Seminář Nový katastrální zákon

STUDIO AXIS, spol. s r. o., pořádá v úterý 8. 10. 2013 od 9 h odborný seminář Nový katastrální zákon. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9.
Přednášející:
JUDr. Eva Barešová, vedoucí Samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
 
Obsah:
• Vztah nového občanského zákoníku a katastrálního zákona,
• Definice nemovitosti, věc v právním smyslu,
• Stavba jako součást pozemku,
• Zásada materiální publicity, posílení důvěry v zápisy do katastru nemovitostí,
• Stavba na cizím pozemku, přestavek, právo stavby,
• Katastr nemovitostí jako veřejný seznam,
• Předmět a obsah katastru nemovitostí (srovnání současné a nové právní úpravy)
• Nový obsah pojmů vklad a záznam,
• Elektronický návrh na vklad,
• Práva zapisovaná do katastru nemovitostí,
• Náležitosti návrhu na vklad, formulář,
• Přílohy návrhu na vklad,
• Přezkum soukromé listiny a veřejné listiny,
• Obrana proti rozhodnutí ve věci vkladu,
• Poznámka k osobě a k nemovitosti, druhy poznámek, poznámka spornosti zápisu,
• Ukládání listin do sbírky listin,
• Závaznost údajů a veřejnost katastru nemovitostí.
 
Semináře jsou součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA.
On-line přihlášku najdete zde.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: 277 775 917, 277 775 918
Fax: 277 775 919
 

wd