Konference, semináře

Seminář Nové Pražské stavební předpisy

Studio Axis pořádá dne 30. 5. 2017 v Praze akreditované školení na téma Nové Pražské stavební předpisy (PSP). Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, nabylo účinnosti 1. 8. 2016. Přednášet budou spoluautoři Pražských stavebních předpisů.

Přednášející:
Ing. arch. Filip Tittl, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Ing. Renáta Pintová Králová, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd