Konference, semináře

Seminář Nemovitost a právo, katastr nemovitostí

Sekurkon pořádá dne 19. listopadu 2015 seminář Nemovitost a právo, katastr nemovitostí. Seminář se koná v prostorách AZ personalistika, Olšanská 1a, Praha 3-Žižkov.

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonným vymezením věcí nemovitých, s právy k nemovitostem, s katastrem nemovitostí a předchozími pozemkovými evidencemi, se zeměměřickými činnostmi pro správu katastru nemovitostí, se zeměměřickými činnostmi pro přípravu a projektování staveb a zeměměřickými činnostmi pro stavební práce, to vše v souvislostech s ústavním pořádkem, občanským zákoníkem, správním řádem, stavebním zákonem a související zákony o správě a užívání území. Součástí semináře jsou příklady z praxe a odpovědi na dotazy účastníků.

Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele