Konference, semináře

Seminář Nedostatky v projektování, realizaci a kontrolách staveb z hlediska požární bezpečnosti

Studio Axis ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO) pořádá dne 28. 11. 2018 v Praze školení Nedostatky v projektování, realizaci a kontrolách staveb z hlediska požární bezpečnosti. Obsahem semináře budou přednášky: Nerespektování platných požárních norem a jejich nesprávný výklad ve vypracování požárně bezpečnostního řešení; Použití materiálů bez řádně předloženého certifikátu; Chyby při aplikacích konstrukcí pasivní požární bezpečnosti staveb a zajištění podmínek pro technologii provádění; Převzetí dokončených prací bez důsledné kontroly součinnosti PBZ a vlastní provádění kontrol PBZ.

Přednášející:
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., PKPO, Fakulta stavební ČVUT
Ing. Petr Kejklíček, PKPO
Bc. František Kregl, PKPO
Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

wd