Konference, semináře

Seminář Montované dřevostavby

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborný seminář Montované dřevostavby. Koná se 23. 6. 2011 od 9 h v sídle centra na adrese Bauerova 10, 1. patro, přednáškový sál. Přednášejí: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová (Lesnická a dřevařská fakulta MZLU), Ing. Zdeněk Kaňa (H.L.C, spol. s r. o.), Ing. arch. David Vašíček (H.L.C, spol. s r. o.), Ing. Antonín Kyncl (MiTek Industries, spol. s r. o.).
Seminář se zaměřuje na základní úvod do problematiky dřevostaveb, jejich rozdělení, konstrukční systémy, na správný návrh vnitřního prostředí těchto staveb a vnitřní technologie a dále se věnuje procesu přípravy a realizace dřevostaveb. Cílem semináře je získat vědomosti a zkušenosti s výstavbou dřevostaveb.
 
Program:
9:00 BLOK I: Úvod do problematiky dřevostaveb (Zdeňka Havířová):
– základní pojmy, rozdělení dřevostaveb,
– historie a současnost dřevostaveb,
– architektura, konstrukční systémy a materiály,
– stavební fyzika dřevostaveb;
 
10:50 BLOK II: Vnitřní prostředí dřevostaveb (Zdeněk Kaňa):
– energetická náročnost dřevostaveb,
– srovnání klasického domu, dřevostavby a pasivního domu,
– technická zařízení budov – systémy vytápění a větrání, příprava vody, elektroinstalace,
– využívání obnovitelných zdrojů energie;
 
13:00 BLOK III: Proces přípravy a realizace dřevostaveb (David Vašíček):
– fáze předinvestiční – proces rozhodování,
– fáze investiční – proces návrhu a projektování,
– fáze realizační – proces stavebního řízení a realizace výstavby, kontrolní činnost,
– fáze provozní – proces provozování budovy.
 
14:30 BLOK IV: Prezentace firmy MiTek Industries, spol. s r. o. (Antonín Kyncl):
– softwarová podpora návrhu dřevostaveb a dřevěných příhradových konstrukcí.
 
Elektronická přihláška ZDE.
 
Doporučená literatura:
Štefko, J. – Reinprecht, L. – Kuklík, P.: Dřevěné stavby. JAGA MEDIA, 2009.
Vaverka, J. – Havířová, Z. – Jindrák, M.: Dřevostavby pro bydlení, Grada Publishing, 2008.
Kuklík, P. – Kuklíková, A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN – IC ČKAIT, 2010.
Růžička, M.: Stavíme dům ze dřeva, Grada Publishing.
Smola, J.: Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů, Grada Publishing, 2011.
Smola, J.: Stavba rodinného domu krok za krokem, Grada Publishing.
Jodidio, P.: Wood Architecture Now! SLOVART, 2011.
Ceny realizace dřevostaveb (2011), ÚRS Praha.
Horák, P.: Moderní dřevostavby, C-Press, 2011.
  
wd