Konference, semináře

Seminář Manažerské a komunikační dovednosti

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborný seminář Manažerské a komunikační dovednosti, který se koná 12. ledna 2012 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno (areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro).
Seminář je zaměřen na ověření, prohloubení a osvojení manažerských dovedností s řízením stavby a lidí, tedy týmu, komunikačních dovedností a způsobů řešení konfliktů na pracovišti a ve vztahu k dodavatelům. Dále je poukázáno na schopnost vedoucího pracovníka rozhodovat, řídit změny v týmu, vést a vyhodnotit pracovní pohovor.
 
Odborný garant a přednášející:
PhDr. Dana Linkeschová, CSc., VUT v Brně
 
Program:
– Schopnosti a návyky řídícího pracovníka, typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažery, zvládání stresu;
– Efektivní vedení, týmů, řízení změny v týmu, úspěšné metody výběru a vedení vstupního přijímacího pohovoru, hodnocení a efektivní vedení hodnotícího pohovoru;
– Dospělá firemní komunikace, profesionální vedení porady, konflikty na pracovišti a jejich řešení.
 
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělání členů ČKAIT a ohodnocen 3 body.
 
Přihláška:
– elektronická ZDE,
– telefonicky na 541 159 448,
 
Více informací ZDE.

wd