Konference, semináře

Seminář Kvalifikace rozhodujících účastníků výstavby

Sekurkon pořádá dne 9. února 2017 seminář Kvalifikace rozhodujících účastníků výstavby. Seminář se koná v prostorách v hotelu Slavia, Solniční 15/17, Brno.

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT celoživotní program vzdělávání A3 – 1 bod, ČKA – 2 body.

Stavební zákon a Živnostenský zákon v aktuálním znění předepisují pro rozhodující účastníky výstavby, tj. projektanta stavby a stavbyvedoucího, kvalifikační požadavky. Požadavky na vzdělání a praxi kladené na další pracovní pozice na staveništi z jiných zákonů nejsou mnohdy sjednoceny. Všichni účastníci výstavby přitom musí při přípravě a realizaci stavby dodržovat celou řadu obecných požadavků vyplývajících ze Stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.

Seminář je určen pro projektanty stavby, stavbyvedoucí, koordinátory BOZP, technický dozor stavebníka, investory (stavebníky), autorizované inspektory.

Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele