Konference, semináře

Seminář Konstrukce a detaily historických staveb

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborný vzdělávací seminář Konstrukce a detaily historických staveb, který se koná 23. března 2012 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno (areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro).
Seminář je zaměřen na problematiku nosných konstrukcí historických staveb, jejich historický vývoj v základních etapách a také na specifika jejich statického zajištění. Dále seminář posluchače seznámí se stavebními detaily a konstrukčními systémy, jenž nachází uplatnění i v dnešní době.
 
Odborný garant:
PhDr. Zdeněk Vácha, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
 
Přednášející:
Ing. Jan Vinař
Ing. Miroslav Fuchs
Ing. arch. Ondřej Šefců
 
Program:
9:00 BLOK I: Nosné konstrukce historických staveb a jejich specifika, Ing. Jan Vinař
– ucelený přehled historického vývoje v základních časových či slohových etapách.
– základní rozdělní a druhy stavebních konstrukcí a jejich specifické vlastnosti.
 
10:50 BLOK II: Statika a památková péče (pohled projektanta statika na vztah památková péče vs. statika historických budov), Ing. Miroslav Fuchs
– úvod do problematiky, malé CV,
– význam zkušeného statika v památkové péči,
– zkušenosti s prováděním oprav a statických zajištění,
některé principy statického zajištění památkově chráněného objektu,
– příklady statického zajištění památkově chráněného objektu v havarijním stavu.
 
13:00 BLOK III: Osvědčené detaily a tradice, Ing. arch. Ondřej Šefců
– výběr osvědčených a léty prověřených stavebních detailů.
– výběr častých závad u historických objektů a možnosti jejich řešení.
– poznatky z praktické údržby památkových objektů.
– specifické problémy památek uměleckého charakteru.
 
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělání členů ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.
Více informací ZDE.
Elektronická přihláška ZDE.
 
Kontaktní osoba:
Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
Tel.: 541 159 448
 
wd