Konference, semináře

Seminář k programům LIFE+ a Ekoinovace

Jihomoravské inovační centrum zve na seminář k programům LIFE+ a Eko-inovace, který se uskuteční 6. června od 13 do 15 hodin v zasedací místnosti JIC (Biotechnologický park INBIT, Kamenice 34, 625 00 Brno).

Program LIFE+ financuje projekty z oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Je rozdělen do tří složek nazvaných „Příroda a biologická rozmanitost“, „Politika a správa v oblasti životního prostředí“ a „Informace a komunikace“. Projektů se mohou účastnit veřejné nebo soukromé subjekty, orgány a instituce (právnické a fyzické osoby, výzkumné ústavy, nevládní organizace, obce, kraje).
Program Ekoinovace podporuje inovační projekty zaměřené na výrobky, služby nebo postupy šetrné k životnímu prostředí a jejich uvedení na trh. Hlavními podporovanými oblastmi jsou recyklace materiálů, udržitelné produkty a postupy ve stavebnictví, ekologičtější řešení pro potravinářský sektor, vodní hospodářství, „zelené“ obchodování a odpovědné nakupování. Cílovou skupinou jsou zejména malé a střední podniky.
Přednášející bude Lucie Trokanová z Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise.
 
Program
● Představení programu LIFE+
– Charakteristika programu
– Zapojení České republiky
– Příprava projektu
● Představení programu Ekoinovace
– Charakteristika programu
– Zapojení České republiky
– Příprava projektu
 
Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě míst je potřeba se zaregistrovat.
Kontakt: Monika Vrbková, vrbkova@jic.cz, 511 205 355
Seminář se koná v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network, která je spolufinancovaná z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a podporována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
tisková zpráva