Konference, semináře

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy pořádá 28. 11. 2018 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, školící místnost Skleník, 2. patro) seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy.

Seminář navazují na loňskou úspěšnou sérii a přinese odpovědi na konkrétní palčivé otázky k možnostem financování, zajištění zadání pro kvalitní a komplexní řešení projektů a v neposlední řadě i řadu dobrých i špatných příkladů z praxe. Nově bude představen projekt Zdravá škola, který se specificky orientuje na kvalitu vnitřního prostředí v souladu s energetickými úsporami.

Cílem je poskytnout ucelenou informaci o možnostech přípravy a realizace veřejných zakázek na šetrné a energeticky úsporné budovy a jejich provozování s důrazem na kvalitní vnitřní prostředí. Nedílnou součástí jsou způsoby financování komplexně řešených projektů.

Na základě aktuální legislativy a dostupných technických řešení seminář poukáže na možnosti zadavatelů, jak přistoupit ke svým projektům zodpovědně s důrazem na kvalitu díla a hospodárnost vynaložených investic. 

Témata
● Informace o možnostech komplexní přípravy projektů výstavby a rekonstrukcí veřejných budov
● Praktické rady řešení překážek a komplikací spojených s vypisováním tendrů
● Příklady dobré i špatné praxe při přípravě projektů
● Informace o možnostech financování formou dotačních programů, finančních nástrojů a využití energetických služeb
● Informace o projektu Zdravá škola, který nabízí komplexní řešení kvalitního vnitřního prostředí

Seminář je určen pro starosty a další zástupce místních samospráv, pracovníky investičních, právních a stavebních odborů a zástupce příspěvkových organizací. Dále je určen pro energetické manažery a manažery chytrých měst.

Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele