Konference, semináře

Seminář Jak nechybovat při zadávání veřejných zakázek ze strany zadavatele a dodavatele

Sekurkon pořádá ve dnech 5. a 6. listopadu 2012 v hotelu Ibis (Šaldova 54, Praha 8) seminář Jak nechybovat při zadávání veřejných zakázek ze strany zadavatele a dodavatele včetně aktuální novely.
Kurz sestává ze dvou částí:
A. Kvalifikační předpoklady
B. Aktuální legislativa
 
Charakteristika semináře
Komplexní seznámení s tzv. „velkou novelou" zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinnou od 1. 4. 2012 a třemi prováděcími vyhláškami MMR č. 230, č. 231 a č. 232/2012 Sb., účinnými od 1. 9. 2012, a to na příkladech ze současné aplikační praxe. Je určen osobám, které se pracovně u dodavatele nebo zadavatele zabývají komplexní administrativní, organizační a právní realizací zadávacího řízení.
Seminář je určen všem profesionálům, kterým na straně zadavatele a dodavatele jde o jedno a totéž: jak z pohledu zadavatele úspěšně zvládnout realizaci zadávacího řízení od přípravy a zahájení až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a z pohledu dodavatele předložit kvalitní nabídku a být vybrán.
 
Lektoři
JUDr. Vladimír Tögel – advokát, problematikou zadávání veřejných zakázek se zabývá od samého počátku účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., tj. od 1. 1. 1995 jako právník na Ministerstvu obrany ČR a od roku 1998 i v advokacii.
Ing. Pavel Jirka – za dobu své poradenské činnosti poskytoval pomoc při zadání více než pěti set veřejných zakázek. Zabývá se také pravidelnou přednáškovou činností. Je členem Komory administrátorů veřejných zakázek.
 
Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A3 – 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 3 body.
Podrobnosti a přihlášku naleznete zde.
 
Sekurkon k tématu pořádá také seminář Velká novela zákona o veřejných zakázkách, který se koná ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v hotelu Slavia (Solniční 15/17, Brno).
mi podle podkladů pořadatele