Konference, semináře

Seminář Jak na smlouvy ve výstavbě po 1. 1. 2014

Ve čtvrtek 22. října 2013 pořádá Sekurkon v hotelu Slavia (Solniční 15/17, Brno) seminář Jak na smlouvy ve výstavbě po 1. 1. 2014.
 
Cílem semináře je seznámit stavební veřejnost se změnami závazkového práva a závazků z právního jednání které přináší nová úprava soukromého práva s účinností od 1.1.2014.
Seminář je určen pro vedoucí pracovníky realizačních firem, nezávislé profesionály (projektanty, živnostníky) i pro širokou veřejnost – stavebníky.
Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou a osvědčení o účasti na semináři.
 
Program
1. Koncepční změny soukromého práva, přechodná ustanovení a jejich vliv na stávající smluvní vztahy,
2. Nové zásady, principy a výklad zákona a smluv ve vazbě na staré i nové smluvní vztahy,
3. Nový kontraktační proces – smlouva a její vznik,
4. Změny v oblasti obchodních podmínek, promlčení závazků, odpovědnosti,
5. Práva z vadného plnění věci zhotovené,
6. Vybrané druhy smluv se zaměřením na smlouvu o dílo a příkazní smlouvu,
 
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele