Konference, semináře

Seminář Inženýrskogeologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR (ÚSMH) ve spolupráci s Českou geologickou službou a Ministerstvem dopravy ČR pořádá 6. června 2017 seminář Inženýrskogeologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací. Koná se v hlavní budově Akademie věd ČR, Praha 1, Národní třída 3 od 9 do 13 h. Na semináři budou prezentovány zásadní poznatky a hlavní doporučení včetně příkladů ze zahraničí.

Analýza příčin zavalení dálnice D8 sesuvem u Prackovic v roce 2013 vedla ke zjištěním ukazujícím významné nedostatky v přístupu k přípravě a výstavbě dálnice v sesuvných územích. Je přitom známo, že v nejbližší době bude zahájena výstavba dalších úseků dálnic v jiných problematických oblastech ĆR. Proto odborníci na problematiku sesuvů z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, České geologické služby a Přírodovědecké fakulty UK pro Ministerstvo dopravy ČR zpracovávají metodický pokyn, jak si při přípravě a výstavbě dálnic počínat, aby se podobná situace jako na D8 již v budoucnu neopakovala.

Akce je určena především zástupcům státní správy, samospráv, ale i odborné a laické veřejnosti. Účast přislíbili ministr dopravy Ing. Dan Ťok a předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

 „Cílem nově zpracovávané metodiky a jejího představení na veřejném semináři je, aby se v budoucnu na významných liniových stavbách v České republice předcházelo co nejvíce podobným komplikacím jako na dálnici D8. Věnovat se chceme i problematice stávající legislativy ve vztahu k rizikům sesuvů,“ uvedl ministr dopravy Ing. Dan Ťok.

Program semináře:
Regionální vymezení svahových deformací vs. liniové stavby
Ing. Petr Kycl (Česká geologická služba)

Přístupy a zkušenosti s přípravou liniových staveb v zahraničí
RNDr. Jan Klimeš, PhD.(Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR)

Hodnocení rizika ze sesuvů pro komunikace
RNDr. Michal Bíl, PhD. (Centrum dopravního výzkumu)

Specifika projektové přípravy v sesuvných územích – geotechnické zhodnocení
Doc. RNDr. David Mašín, Ph.D., M. Phill. (Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)

Inženýrskogeologický průzkum, projektová příprava a realizace liniových staveb
RNDr. Jan Král (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)

ČSN P 73 1005 (73 1005) Inženýrskogeologický průzkum
Ing. Jan Novotný, CSc. (Česká geologická služba)

Právní aspekty svahových deformací
JUDr. Hana Müllerová, PhD., JUDr. Miloslava Hálová (Ústav státu a práva AV ČR)

Zájemci o účast se musí registrovat na e-mail: synkova@irsm.cas.cz, protože kapacita sálu je omezena. Účast na semináři je bezplatná.

tisková zpráva, wd

Zavalení dálnice D8 sesuvem u Prackovic v roce 2013