Konference, semináře

Seminář Hospodaření s dešťovými vodami

Národní stavební centrum, s. r. o., (NSC) pořádá 8. listopadu 2012 od 9 h odborný seminář Hospodaření s dešťovými vodami. Koná se na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno (areál brněnského výstaviště, mezi branami 9 a 10), přednáškový sál – 1. patro.
Seminář je určen pro projektanty, stavební společnosti, pracovníky stavebních úřadů, studenty a odbornou veřejnost.
Seminář je zaměřen na aktuální legislativu a nové normy, hospodaření s dešťovými vodami, zásady projektování a výstavby vsakovacích zařízení a příklady realizovaných řešení. Účastníci semináře se zorientují v aktuálně platné legislativě a normách, včetně té v současnosti připravované, a to především ve vazbě na praxi. Na semináři budou představeny také nejčastější problémy a chyby jak v projektování, tak při samotné realizaci projektů.
 
Přednášejí:
– Ing. Lukáš Mudroch, GLYNWED, s. r. o.
– Ing. David Stránský, Ph.D., ČVUT, Fakulta stavební
– Ing. Radim Vítek, JV Projekt VH, s. r. o.
– Ing. Ondřej Samek, GLYNWED, s. r. o.
 
Program:
9:00 BLOK I: Úvod do tématu a legislativy
9:20 BLOK II: Hospodaření s dešťovými vodami podle připravované TNV 75 9011
11:00 BLOK III: Dimenzování vsakovacích zařízení podle nové normy ČSN 75 9010
11:30 BLOK IV: Zkušenosti se zaváděním hospodaření s dešťovými vodami v ČR
13:30 BLOK V: Praktické zkušenosti z realizací vsakovacích a retenčních objektů, nejčastější chyby a nedostatky a jak se jim vyhnout
14:15 Využívání dešťové vody pro zahradu a domácnost – jak na to?
 
Více informací a elektronická přihláška ZDE.
 
Kontaktní osoba:
Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
tel.: 541 159 448
 
wd