Konference, semináře

Seminář Garáže z požárního hlediska

Studio Axis, spol. s r. o., pořádá ve čtvrtek 12. 4. 2012 od 9 h odborný seminář Garáže z požárního hlediska. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD).
Přednášející a obsah semináře:
Mgr. Jiří Tesař, PKPO:
– rozdělení garáží a legislativa,
– současná platná legislativa z oblasti PO a TPG,
– provoz vozidel na alternativní paliva a jejich rozdělení,
– základní podmínky parkování vozidel v hromadných garážích,
– jednoduché příklady řešení.
 
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.; Fakulta stavební ČVUT:
– dispoziční řešení garáží,
– požární úseky,
– únikové cesty,
– požární odolnost.
 
Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.; PKPO:
– větrání přirozené a nucené,
– požárně bezpečnostní zařízení – EPS,
– odvod kouře a tepla.
 
Jan Tuček, PKPO:
Protipožární vybavení objektů – vnitřní hydrantové systémy, hasicí přístroje:
– požadavky na instalace vnitřních hydrantových systémů,
– technické řešení instalace – typy hydrantových systémů,
– chyby v umístění a instalaci, pravidelné kontroly,
– hasicí přístroje – základní požadavky,
– hasební schopnost, třídy požáru – doporučené typy hasicích přístrojů,
– umístění hasicích přístrojů, pravidelné kontroly.
 
Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO). Každému účastníkovi školení je vystaveno Osvědčení o absolvování.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
E-mail: studio@studioaxis.cz
 
On-line přihláška ZDE.
 
wd