Konference, semináře

Seminář Financování šetrných projektů – státní podpora a soukromý finanční sektor

V souvislosti s nedávnou vydanou informací vlády o státní podpoře do šetrných budov pořádá Česká rada pro šetrné budovy 19. 6. od 9 h v prostorách Nadace AFB (Václavské náměstí 833/31, Praha 1) seminář Financování šetrných projektů – státní podpora a soukromý finanční sektor.  

Cílem je podat účastníkům ucelenou informaci o programu podpory vlády do šetrných budov a zároveň představit možnosti financování soukromým finančním sektorem.
Z programu
Vládní podpora
● Základní info o programu
● Typy podporovaných budov
● Časový harmonogram vyhlášení
 
Financování šetrných budov z hlediska soukromého bankovního sektoru
● Kritéria posuzování investice – jsou zvýhodněné šetrné/udržitelné projekty?
● Možnosti dofinancování podporovaných projektů
 
Na panelové diskusi vystoupí Kamila Scheinerová, manažerka řízení úvěrového portfolia z oddělení firemního bankovnictví – podpory úvěrových obchodů, Československá obchodní banka, a. s.; Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy; Aleš Kuták, odborný poradce pro evropské fondy aliance Šance pro budovy.
Další informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele