Konference, semináře

Seminář Dozory při provádění staveb

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Dozory při provádění staveb. Koná se 10. 5. 2012 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář, zaměřený na dozorovou činnost ve stavebnictví, je určen pro střední a vyšší management investorských, inženýrských, projektových a stavebních organizací, pracovníky stavebních úřadů a dalších dozorových institutů.
 
Lektor:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
 
Obsah semináře:
– účel a význam prováděných dozorů při realizaci staveb,
– druhy dozorové činnosti, jejich charakteristika,
– veřejný zájem – pravomoci stavebního úřadu,
– úloha dotčených orgánů,
– požadavky životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění staveb,
– související právní a jiné požadavky,
– požadované záznamy a doklady specifika dozorové činnosti v dopravním stavitelství.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
 
wd